نویسنده = ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. اثر کاربرد بیوگوگرد و محلول پاشی روی بر خصوصیات رشد و تولید عملکرد گندم رقم بهاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1399

جواد حسن پور؛ لاله دهقان


2. اثر بیوگوگرد و محلول‌پاشی روی بر خصوصیات رشد و تولید عملکرد گندم رقم بهاران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-246

جواد حسن پور؛ منصوره خلعتبری؛ لاله دهقان