نویسنده = رضا اباذریان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شاخص‌های رشد و روابط همبستگی صفات هشت رقم کلزا در تاریخ‌های کاشت مطلوب و تاخیری

دوره 11، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-7

مسعود براتی؛ مهدی عزیزی؛ رضا اباذریان؛ پویا آروین