نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر دور آبیاری و تراکم بوته بر ضریب استهلاک نوری ذرت دانه‌ای رقم 704 در شرایط اهواز

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 9-16

نرگس بقائی؛ علیرضا شکوه‌فر؛ مانی مجدم؛ طیب ساکی‌نژاد