نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جوانه‌زنی و پارامتر‌های بنیه بذور جو در شرایط آلودگی سرب و کادمیوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 179-191

داود خدیو حقگو؛ محمد نصری؛ پورنگ کسرایی