نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 6
2. بررسی جوانه‌زنی و پارامتر‌های بنیه بذور جو در شرایط آلودگی سرب و کادمیوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 179-191

داود خدیو حقگو؛ محمد نصری؛ پورنگ کسرایی


6. اثر علفکش‌‌ها و انواع مالچ بر بعضی صفات مورفولوژیک و عملکرد ذرت شیرین

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-45

سید مهدی توسلی طبایی؛ حمیدرضا لاریجانی؛ محمد نصری