نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تنش‌شوری بر جوانه‌زنی و رشد اولیه ارقام لوبیا چشم‌بلبلی (Vigna unguiculata)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 205-216

فاطمه کامیاب؛ شاهین واعظی؛ محمدجعفر آقایی؛ مینا ربیعی