نویسنده = ������������ ������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی بذر سورگوم(Sorghum bicolor L.)

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 217-229

سید ابوالقاسم موسوی؛ میثم اویسی؛ علیرضا ایرانبخش