نویسنده = ������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسـی اثـرتـاریـخ کاشت و سطـوح مختلف ورمی‌کمپـوست بـر صفـات کیفـی گیـاه استـویـا (Stevia rebaudianaBertoni)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 111-119

امیرحسین کچویی؛ حسینعلی شیبانی؛ فرشاد قوشچی