نویسنده = پورنگ کسرایی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی اثرکود‌های بیولوژیک (ورمی‌کمپوست) بر میزان عملکرد گیاه ماش

دوره 13، شماره 3، آذر 1397، صفحه 173-180

سارا پاکزاد اصل؛ پیمان عزیزی؛ پورنگ کسرایی


2. بررسی اثر آلودگی سرب و کادمیوم برجوانه‌زنی و ویژگی‌های بنیه بذری گندم رقم سیوند

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 23-35

حسن آقایی؛ پورنگ کسرایی؛ محمد نصری


3. تاثیر پرایمینگ هورمون اکسین و جیبرلیک اسید بر کاهش زوال بذر ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 251-261

حسام افشار نادری؛ پورنگ کسرایی؛ میثم اویسی


4. بررسی اثر کود دامی و زئولیت بر مقدار جذب کادمیوم و محتوای کلروفیل گیاه ماش (Vigna radiate L.)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 117-131

نادر رحیمی؛ حسینعلی شیبانی؛ پورنگ کسرایی


6. تاثیرمحلول‌پاشی پوترسین بر خصوصیات فیزیولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری

دوره 13، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 63-72

زهرا کریمی؛ حمیدرضا توحیدی‌مقدم؛ پورنگ کسرایی


7. تاثیر محلول‌پاشی پوترسین روی مقاومت آنتی‌اکسیدانی گندم رقم SW- 82-9 تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 11، شماره 3، آذر 1393، صفحه 209-217

زهرا کریمی؛ حمید‌رضا توحیدی‌مقدم؛ پورنگ کسرایی