نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. راهبرد‌های توسعه سامانه‌های آبیاری تحت فشار در مناطق بیابانی ایران با نگرش توسعه پایدار کشاورزی و استقرار جمعیت

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 219-229

مرتضی دلفان آذری؛ حدیقه محمدی؛ افشین یوسف گمرکچی؛ محمد عامل صادقی