نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر محدویت منبع و مخزن بر صفات زراعی و عملکرد دانه لاین‌‌های مختلف برنج (Oryza sativa L.)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 241-251

مرتضی مبلغی؛ نوراله خیری؛ صالح حاتمی؛ علی محدثی