نویسنده = ������������ ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تیمار‌های مختلف در شکست خواب بذر گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa boiss)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-93

سودابه آهویی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات