نویسنده = فاطمه معین‌زاده
شناسایی موانع تولید محصولات ارگانیک از دیدگاه کشاورزان استان قزوین

دوره 13، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 147-155

فاطمه معین‌زاده؛ فرهاد لشگرآرا؛ مریم امیدی نجف‌آبادی