نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کولتیواتور و چند کشتی همزمان بر عملکرد دانه و اجزای عملکرد ذرت در اصفهان

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-109

رسول غفوری؛ محمد میرزاخانی؛ رقیه امینیان دهکردی