نویسنده = ���������� ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مصرف انرژی و تحلیل اقتصاد‌سنجی در تولید خیار گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-109

فاخر کردونی؛ ندا سعیدی گراغانی؛ امین فتحی