نویسنده = �������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تاثیر کود‌های زیستی و دامی بر‌خصوصیات زراعی گیاه دارویی بادرنجبویه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 171-178

رضا طهماسبی عمران؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ جابر مهدی‌نیا افرا