نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ گونه‌های گیاهی اطراف کارخانه سیمان (مطالعه موردی کارخانه سیمان پیوند گلستان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 245-254

کیوان صائب؛ سلیمان قربانزاده؛ سعید کاردار؛ ربابه خادمی