کلیدواژه‌ها = سیب‌زمینی
بررسی شاخص‌های رشد ارقام رایج و تجاری سیب‌زمینی در منطقه اصفهان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 295-304

منیره رنجبر؛ مهدی نصر‌اصفهانی؛ محمد میرزاخانی