کلیدواژه‌ها = عملکرد و اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 6
2. بررسی اثر سیلیکات سدیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود تحت تنش شوری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 165-174

مهدی جلالی؛ امین فتحی؛ معصومه نمروری؛ سمیه کرمی چمه؛ صادق بهامین


4. بررسی اثر مایکوریزا و کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه رباط کریم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 161-170

علیرضا حیدری؛ محمد نصری؛ فرشاد قوشچی


5. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 43-50

عباس زرکوب‌تهرانی؛ محمد نصری؛ حمید‌رضا مبصر؛ امید قاسمی؛ اسماعیل یساری