کلیدواژه‌ها = جوانه‌زنی
تاثیر آلودگی سرب و کادمیوم بر جوانه‌زنی بذر سورگوم(Sorghum bicolor L.)

دوره 14، شماره 3، آذر 1396، صفحه 217-229

سید ابوالقاسم موسوی؛ میثم اویسی؛ علیرضا ایرانبخش


تاثیر پرایمینگ هورمون اکسین و جیبرلیک اسید بر کاهش زوال بذر ذرت رقم سینگل کراس 704

دوره 13، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 251-261

حسام افشار نادری؛ پورنگ کسرایی؛ میثم اویسی


بررسی اثر تیمار‌های مختلف در شکست خواب بذر گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa boiss)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-93

سودابه آهویی؛ علیرضا سوهانی دربان؛ محسن نبوی کلات