کلیدواژه‌ها = فسفر
تعداد مقالات: 2
1. اثرات برهمکنش عناصر فسفر و روی به برخی صفات سویا رقم ساری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 309-315

جابر مهدی‌نیا افرا؛ سید سهیل معنوی


2. بررسی اثر مایکوریزا و کود فسفره بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه رباط کریم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 161-170

علیرضا حیدری؛ محمد نصری؛ فرشاد قوشچی