کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 3
2. بررسـی اثر شـوری بر گیـاه پالایـی خاک‌های آلـوده به کادمیـوم توسط گیـاه آفتابگـردان (Helianthus annuus L.)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-106

احمد بوربور حسین بیگی؛ محمدرضا ممیزی؛ مجید آقامحسنی فشمی


3. بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ گونه‌های گیاهی اطراف کارخانه سیمان (مطالعه موردی کارخانه سیمان پیوند گلستان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 245-254

کیوان صائب؛ سلیمان قربانزاده؛ سعید کاردار؛ ربابه خادمی