کلیدواژه‌ها = استویا
تعداد مقالات: 3
1. بررسـی اثـرتـاریـخ کاشت و سطـوح مختلف ورمی‌کمپـوست بـر صفـات کیفـی گیـاه استـویـا (Stevia rebaudianaBertoni)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 111-119

امیرحسین کچویی؛ حسینعلی شیبانی؛ فرشاد قوشچی


2. اثر تاریخ کاشت و مقادیر ورمی‌کمپوست بر صفات کمی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 14، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 61-67

امیر‌حسین کچویی؛ حسینعلی شیبانی؛ فرشاد قوشچی