کلیدواژه‌ها = خصوصیات کمی و کلروفیل
تعداد مقالات: 1