کلیدواژه‌ها = کشاورزان شالی‌کار
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ای بر سطح دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار با تکیه بر حفظ محیط زیست

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 171-180

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده