کلیدواژه‌ها = اقلیم و مدیریت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و ارزیابی عوامل اثر‌گذار در مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 217-291

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده