تعداد مقالات: 145
26. مقایسه تاثیر کود‌های زیستی و دامی بر‌خصوصیات زراعی گیاه دارویی بادرنجبویه

دوره 11، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 171-178

رضا طهماسبی عمران؛ هرمز فلاح آملی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ جابر مهدی‌نیا افرا


29. بررسی غلظت فلزات سنگین در برگ گونه‌های گیاهی اطراف کارخانه سیمان (مطالعه موردی کارخانه سیمان پیوند گلستان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 245-254

کیوان صائب؛ سلیمان قربانزاده؛ سعید کاردار؛ ربابه خادمی


30. تأثیر کاربرد پلیمر سوپر‌جاذب بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم تحت شرایط قطع آبیاری

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 255-265

اشکان اشکیانی؛ فرشاد قوشچی؛ حمیدرضا توحیدی مقدم


38. ارزیابی مصرف انرژی و تحلیل اقتصاد‌سنجی در تولید خیار گلخانه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-109

فاخر کردونی؛ ندا سعیدی گراغانی؛ امین فتحی


40. بررسی جوانه‌زنی و پارامتر‌های بنیه بذور جو در شرایط آلودگی سرب و کادمیوم

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 179-191

داود خدیو حقگو؛ محمد نصری؛ پورنگ کسرایی


44. ارزیابی تاثیر کاربرد قارچ‌کش هیپوکلریت سدیم بر ویژگی‌های جوانه‌زنی گندم نان

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 255-266

مجتبی علوی فاضل؛ شهرام لک؛ محمد خیاط


48. بررسی عکس العمل‌های کمی دانه و روغن ارقام آفتابگردان در تاریخ‌های متفاوت کاشت در منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1397

مصطفی خمر؛ عباس کشته گر؛ علی دانا


50. مقایسه عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های امید‌بخش ذرت علوفه‌ای در استان تهران

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-45

حمیرا عباسی مشرفی؛ بهنام زند؛ سید محمدجواد میرهادی؛ فرهاد عزیزی