تعداد مقالات: 145
101. اثر محلول‌پاشی بور (B) بر عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی گندم تحت تنش کم آبی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 297-307

محمد‌رضا معینیان؛ کاوه زرگری؛ جواد حسن‌پور


103. اثر به‌کارگیری نیترات کلسیم بر کیفیت میوه خیار (Cucumis sativus)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 317-326

غلامرضا نصیری؛ علیرضا لادن مقدم؛ زهرا اوراقی اردبیلی


105. اثر اندازه غده‌های سیب زمینی و مواد شیمیایی بر شکستن خواب بذر در سیب زمینی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-72

مرجانه منصور؛ رضا ضرغامی؛ مهرداد چایچی؛ محسن پور‌احمدی


106. اثر پلیمر سوپرجاذب A200 بر روی خصوصیات کمی و کیفی آفتابگردان روغنی تحت شرایط تنش کم آبی در مزرعه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 155-163

مهری هاشمی؛ حمید‌رضا توحیدی‌مقدم؛ فرشاد قوشچی


108. اثرات برهمکنش عناصر فسفر و روی به برخی صفات سویا رقم ساری

دوره 11، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 309-315

جابر مهدی‌نیا افرا؛ سید سهیل معنوی


109. اثر کود‌های آلی و زیستی بر صفات رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی ماریتیغال

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 375-386

لاله ولایی؛ قربان نور‌محمدی؛ طاهره حسنلو؛ محمد‌رضا حاج سید‌هادی


111. ارزیابی جوانه‌‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورکProsopisfarcta (Banks & Sol.)تحت تنش شوری.

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-11

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی


113. بررسی عملکرد و صفات کیفی برخی ارقام یونجه در تاریخ های برداشت مختلف

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 13-22

فیض الله خلج؛ محمد نصری؛ فرشاد قوشچی؛ حمید رضا توحیدی مقدم؛ پوررنگ کسرایی


114. تأثیر نقش پلیمر سوپر‌جاذب بر خصوصیات کمی و کیفی گندم در خاک‌های آلوده به نیکل

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-34

هادی زارعی؛ حمید‌رضا توحیدی‌مقدم؛ فرشاد قوشچی


115. بررسی روند تغییرات عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیکی در 15 رقم گندم نان زمستانه و بینابین

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-53

سعید صدر جهانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدّم؛ نبی الله نعمتی؛ مهرداد بلوریان؛ علیرضا نورزاد؛ مریم خسروانی فراهانی