تعداد مقالات: 145
126. مطالعه ای بر سطح دانش کشاورزان نسبت به کشاورزی پایدار با تکیه بر حفظ محیط زیست

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 171-180

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده


128. تاثیر کود‌های آلی و شیمیایی بر عملکردکمی وکیفی روغن در گیاه دارویی – روغنی کاملینا

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 193-201

فیروزه خلعت بری مکرم؛ حمیدرضا چقازردی؛ دانیال کهریزی؛ حسین رستمی احمدوندی


130. تحلیل و ارزیابی عوامل اثر‌گذار در مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی

دوره 15، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 217-291

علی اصغر ثقفی؛ نسیم عینی؛ معصومه عیسی زاده


131. اثر بیوگوگرد و محلول‌پاشی روی بر خصوصیات رشد و تولید عملکرد گندم رقم بهاران

دوره 15، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 231-246

جواد حسن پور؛ منصوره خلعتبری؛ لاله دهقان


134. بررسی کود‌های بیولوژیک و دامی بر خصوصیات اکو فیزیولوژیک گیاه دارویی نعناع فلفلی(Menthapeperita L.).

دوره 14، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 251-278

سیدمحمد حسینی نقوی؛ پورنگ کسرایی؛ میثم اویسی


140. اثر ریز‌مغذی آهن بر صفات زراعی در اکوتیپ‌های مختلف شنبلیله

دوره 14، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 289-301

معصومه محمدیان فر؛ قاسم محمدی نژاد؛ سید محمد علی وکیلی شهربابکی


141. ارزیابی تحمل لوبیا (Phaseolus vulgaris) به علف‎کش‌های متری بوزین و هالوکسی فوپ – آر- متیل استر

دوره 14، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 299-308

سید میثم میرزایی؛ حسن مکاریان؛ عذرا عرب


142. مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی ارقام گندم در شرایط قطع آبیاری در منطقه ورامین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

رضا افشاریان زاده


143. تاثیر کاربرد روی بر برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک لاین های امیدتخش کلزا در رژیم های مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1399

اشکان اشکیانی؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


144. " ارزیابی جوانه‌زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه کهورک (.Prosopis farcta (Banks & Sol در شرایط تنش شوری"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

اعظم جمشیدی زاده؛ معصومه فرزانه؛ افراسیاب راهنما قهفرخی؛ فاطمه ناصرنخعی


145. بررسی اثرات نانو کلوئید نقره و هیومیک اسید برصفات زراعی چغندر علوفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

رسول گلی کلان