دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1393، صفحه 1-72 
6. بررسی اثرات آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف سویا

صفحه 43-50

عباس زرکوب‌تهرانی؛ محمد نصری؛ حمید‌رضا مبصر؛ امید قاسمی؛ اسماعیل یساری


8. اثر اندازه غده‌های سیب زمینی و مواد شیمیایی بر شکستن خواب بذر در سیب زمینی

صفحه 65-72

مرجانه منصور؛ رضا ضرغامی؛ مهرداد چایچی؛ محسن پور‌احمدی