دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 21، تابستان 1394، صفحه 81-163 
6. مقایسه تاثیر کود‌های زیستی و دامی بر‌خصوصیات زراعی گیاه دارویی مریم گلی

صفحه 133-143

سید جواد مرعشی؛ یوسف نیک‌نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ جابر مهدی‌نیا افرا