دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1392، صفحه 295-386 
8. اثر کود‌های آلی و زیستی بر صفات رشد و عملکرد کمی گیاه دارویی ماریتیغال

صفحه 375-386

لاله ولایی؛ قربان نور‌محمدی؛ طاهره حسنلو؛ محمد‌رضا حاج سید‌هادی